Made in Germany

Smarte gevind – merværdi med digitalisering

Vi udvikler, konstruerer og producerer nu individuelle smarte gevindkomponenter med intelligent sensorik. Sensorikken, der er integreret i gevindet, registrerer alle interaktioner mellem komponenten med dens omgivelser. Dermed kan alle måledata registreres, forbindes, gemmes og overføres trådløst takket være sensorelektronik i miniatureformat, der allerede findes i komponenten.

Smarte gevindkomponenter, oversigt over dine fordele

Den integrerede sensorik giver dig vigtige fakta og dybtgående informationer om dine maskiners og anlægs tilstand. Datalogging og en on-chip-databehandling gør det muligt at gemme procesdata samt aktiv processtyring takket være fordefinerede hændelser via industri-gatewayen, der også kan bestilles hos os.

Profitér af fordelene, som vores smarte gevindkomponenter giver dig:

Überlastsicherung
Overbelastningssikring

Sensorikken giver dig mulighed for at registrere overskridelse af bestemte belastningsværdier og dermed at reagere rettidigt og frakoble sikkerhedsrelevante anlæg.

Prozessüberwachung
Procesovervågning

Du kan overvåge processer i realtid, indføre en databaseret forebyggende istandholdelse og kontinuerligt optimere dine anlægs ydeevne ud fra dataene.

Verschleißerkennung
Slidregistrering

Ved hjælp af ændrede belastningsprofiler, vibrationer eller ændrede temperaturværdier inde i gevindkomponenterne kan du registrere slid og iværksætte passende modforanstaltninger, før det er for sent.

Trådfri overførsel af mange forskellige måledata

Alle data, der indsamles af sensorerne, overføres til appen og til gatewayen via Bluetooth. Måleværdierne kan dermed ses hurtigt og nemt på en smartphone eller tablet. Og gatewayen, der er monteret i kontaktskabet, gør det muligt at sende signalerne videre til de overordnede målesystemer eller styringerne analogt og digitalt.

Smartes Gewinde App Smart Thread

På den måde bliver dine gevindkomponenter selv til en sensor

Sensorerne, der er monteret i gevindet, måler følgende måleenheder simultant med op til 500 Hz: Aksialkræfter i træk/tryk-retningen, torsion, omdrejninger (RPM), vibrationer samt temperaturen inde i spindlen (op til maks. 70 °C). De giver mulighed for mange beregninger af belastningstyperne, indsamling af måledata og sammenlignende analyser, for eksempel:

 • Til måling af f.eks. belastninger
 • Løfteanlæg kan veje materialer og automatisk registrere overbelastninger eller belastningsreserver.
 • Dyre belastningsmåledåser kan erstattes af billige, sikre og smarte gevindkomponenter, f.eks. ved kraftige løfteanlæg.
 • Ved overskridelsen af bestemte belastningsværdier kan der startes handlinger, f.eks. frakobling af et anlæg.
 • Samlede belastningsprofiler kan sammenlignes, f.eks. i forskellige anlæg.
 • Du kan registrere belastningsreserverne hos dine kunder og derved optimere anvendelsen af dine anlæg.
 • Præcision afhængigt af gevindspindlens geometri og materiale: ca. 1 %
 • Ved at måle møtrikkernes løsrivelsesmoment kan der drages konklusioner om det anvendte smørefedt og forkert betjening af anlæg.
 • Ved transportsnegle kan forskelligt styrtegods registreres på grund af dets tæthed.
 • Ved blandesnegle kan det registreres, om en defineret nominel viskositet nås, og om en blandeproces styres aktivt.
 • Momentoverbelastningens kontrol kan forebygge, at anlæg svigter.
 • Med den inertielle måleenhed (IMU) registreres vinkelaccelerationer, og der kan dermed drages konklusioner om møtrikkernes bevægelsesstrækning.
 • Selv minimale vibrationer registreres, og dermed kan man allerede tidligt sige noget om anlæggets grad af slid.
 • Sammen med standard-temperaturprofiler kan man f.eks. se, om anlægget håndteres eller installeres korrekt, f.eks. kan man se, om der findes en utilsigtet tvangsbevægelse i systemet.
 • Ved hjælp af temperaturprofilerne, der registreres i en gevindspindel, kan man drage konklusioner om anlæggets grad af slid.
 • Ved hjælp af foruddefinerede temperaturgrænseværdier kan man begrænse hyppigheden af anlæggets brug.

Mange anvendelser til anlægs- og maskinkonstruktion

Vi fører nu smarte gevind i vores produktprogram, så virksomheder inden for anlægs- og maskinkonstruktion er parate til de krav, som Industri 4.0 stiller. De er især beregnede til anlæg, hvor der anvendes gevindspindler eller transportsnegle, f.eks. ved løfteanlæg, ved spindelløftegear, ved skydeventiler, i værktøjsmaskiner, i ekstruderingsteknik eller i doserings- og transportanlæg.

Anvendelsessituationerne er ekstremt alsidige og er ikke kun begrænset til gevindteknik. Vores kunder finder dagligt på nye anvendelsesmuligheder til vores smarte sensorik.

Klar til fremtiden: Gør dine maskiner og anlæg smarte

De nye „følende“ gevindkomponenter med integreret sensorik er et stort skridt i retning mod digitalisering. Du gør dine maskiner og anlæg smarte! Frem til i dag har løsninger til kraft- og momentmåleteknik på markedet haft alvorlige ulemper: kompliceret integration, høje anskaffelsesomkostninger og komplicerede målekæder. På den måde kunne man stort set ikke efterleve kravene til Industri 4.0. Smarte gevindkomponenter fra Bornemann Gewindetechnik løser nu problemet. På den måde kan man nemt opfylde kravene til Industri 4.0.

Mere enkel, mere effektiv og billigere drift af anlæg

Vi konstruerer gevindsensorikken kundespecifikt til dine anlæg. Takket være vores smarte gevindteknik kan du nu udskiftes den eksterne sensorik på en smart måde: Driften af dine anlæg bliver mere enkel, billigere og mere sikker. Kontrollér løbende dine anlægs tilstand, konstatér slid rettidigt – takket være den integrerede sensorik. Positionér dig selv som innovativ virksomhed, og sørg for at få store konkurrencefordele ved at anvende smarte gevindkomponenter!

Kan vi hjælpe dig videre?

Har du spørgsmål om vores ydelser og anvendelsen af smarte gevind i din virksomhed? Ring til os på +49 (0)5187-9422-0, eller skriv til os! Vores team hjælper dig gerne videre.

Få en særlig tråd lavet specielt til dine krav!

Spar tid og penge, og bereg alle de vigtige tekniske data for din individuelle tråd nu.