Vyloučení odpovědnosti pro nástroj pro dimenzování

Nabízíme online kalkulátor pro nezávazný výpočet pro vaše požadavky. Představuje ale pouze orientační pomůcku a nenahrazuje odborné poradenství.

Údaje na webové stránce Bornemann vycházejí ze současného stavu našich znalostí. Z údajů nelze vyvozovat právně závazné zaručení určitých vlastností nebo vhodnost pro určitý účel použití.

Společnost Bornemann Gewindetechnik GmbH & Co KG neodpovídá za škody, které vzniknou použitím vypočítaných výsledků. Společnost Bornemann Gewindetechnik GmbH & Co KG neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Vyloučení odpovědnosti platí pro veškeré věcné a majetkové škody včetně následných škod.

Doporučujeme vám, abyste si vypočítané výsledky a jejich vhodnost pro určitý účel před použitím závitového šroubu, který jste si nechali vyrobit na základě svých výpočtů, vždy ověřili pomocí odborného inženýrského poradenství nebo praktickou zkouškou.

Výše uvedené vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud by příčinou byl úmysl nebo porušení povinností z hrubé nedbalosti, kterých bychom se dopustili my, naši pomocníci nebo naši zákonní zástupci. Dále neplatí při ublížení na zdraví.

Použitím nástroje pro dimenzování souhlasím s výše uvedeným vyloučením odpovědnosti.
Pokračovat na nástroj pro dimenzování

Auslegung von Gewinden

Profitujte z našich desetiletí zkušeností v oblasti technologie závitů. Můžeme vyrobit téměř všechny profily vláken, které můžete vypočítat pomocí tohoto online nástroje. Můžeme také použít speciální materiály, které nejsou výslovně uvedeny na vyžádání.

 

Komplexe Auslegung   Einfache Auslegung  
Anleitung ansehen

 

Eingabeparameter Gewindetriebe
In diesem Block werden die Eingabeparameter bearbeitet, die für die Auslegung des Gewindetriebs erforderlich sind. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Restliche Parameter sind mit Werte vorbelegt und können nachträglich geändert werden. Nach der Eingabe der Parameterwerte müssen Sie die gewünschte Option zur Bestimmung der passenden Gewindegröße auswählen.
In diesem Block werden die Eingabeparameter bearbeitet, die für die Auslegung des Gewindetriebs erforderlich sind. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Restliche Parameter sind mit Werte vorbelegt und können nachträglich geändert werden.
Einheit für Grundprofil und Durchmesser
mm
inch
Belastungsart
Maximale Axialbelastung*
kN
Wertebereich größer 0.001
Gesamtlänge der Spindel*
mm
Wertebereich zwischen 100 und 10 000
Lagerungsart der Spindel
Lagerabstand*
mm
Wert kleiner als der Gesamtlänge
Gewindelänge der Spindel*
mm
Wert kleiner als der Lagerabstand
Werkstoff der Gewindespindel
Werkstoff der Gewindemutter
Schmierung
Ja
Nein
Sicherheitsfaktor

Wertebereich größer/gleich 1
Gewindeart
Das berechnete Gewinde entspricht folgenden Normen
ISO 2901:2016, ISO 2903:2016
DIN 103-1:1977, DIN 103-3:1977
Gewindedaten berechnen
Ihre Gewindedaten wurden berechnet

Das vollständige Berechnungsergebnis und weitere Parameter finden Sie im Folgenden auf dieser Seite.

Die errechneten Werte beziehen sich auf eine einfache Gewindespindel ohne Bearbeitung der Zapfen sowie eine Rundmutter. Sollten weitere Bearbeitungsschritte oder spezielle Geometrien erwünscht sein so bitten wir Sie uns für die Angebotserstellung die entsprechenden technischen Zeichnungen zuzuschicken.

Kostenloses Angebot anfordern
Gewindegrößen
Nach der Auswahl der passenden Gewindegröße werden in diesem Block die Grundparameter des Gewindes dargestellt. Wenn es nötig ist, können Sie diese Parameter auch nachträglich bearbeiten. Das Tool überprüft die Selbsthemmung des Gewindes sowohl in Bewegung als auch im Anlauf.
In diesem Block werden die Parameter des passenden Gewindes dargestellt.
Nennmaß
mm
Anzahl der Teilungen auf 1 in.
Teilung
mm
Gangzahl
Steigung
mm
Linksgängig
Ja
Nein
Profil mit verkürzten Spitzen
Ja
Nein
Anwendung
Profil
Berechnung aktualisieren
Steigungswinkel
Das Gewinde ist selbsthemmend in Bewegung
Das Gewinde ist selbsthemmend im Anlauf
Parameter der Gewindemutter
In diesem Block können Sie die Form und die standardmäßige Länge der Gewindemutter ändern. Die Erhöhung der Mutterlänge führt zu einer Verringerung der vorhandenen Flächenpressung und damit zu einer Erhöhung der zulässigen Betriebsdrehzahl und der Lebensdauer der Gewindemutter. In der Praxis werden selten Gewindemutter mit einer Länge größer als 2.5 * Außendurchmesser verwendet.
Minimale Gewindelänge der Mutter
mm
Ausgewählte Gewindelänge der Mutter
mm
Wert größer als der Mindestlänge
Gewünschte äußere Form der Gewindemutter
Gewünschter Außen-Ø der Gewindemutter
mm
Gewünschter Außen-Ø des Flansches
mm
Gewünschte Gesamtlänge der Gewindemutter
mm
Gewünschte Länge des Flansches
mm
Gewünschte Anzahl der Lochkreise
Gewünschter Durchmesser der Lochkreise
mm
Informationen zur Bearbeitung der Spindelenden, Beschichtungen, Wärmebehandlungen, spezielle Anforderungen an das Material etc.
Berechnung aktualisieren


Kontrolle der Flächenpressung
Zulässige Flächenpressung
N/mm
2
Vorhandene Flächenpressung
N/mm
2
Sicherheitsfaktor der Flächenpressung
Auswahl der Betriebsdrehzahl
In diesem Block können Sie die Betriebsdrehzahl anpassen. Die Reduzierung der Betriebsdrehzahl führt zu einer Erhöhung der Lebensdauer.
Maximale Gleitgeschwindigkeit
m/min
Maximale Drehzahl
min
-1
Maximaler Vorschub
m/min
Ausgewählte Betriebsdrehzahl
min
-1

Wert kleiner als der maximale Drehzahl
Berechnung aktualisieren
Vorschub
m.min
-1
Festigkeitsnachweis der Gewindespindel
In diesem Block werden die Ergebnisse der Festigkeitsanalyse der Gewindespindel dargestellt.
NACHPRÜFUNG AUF KNICKUNG
Maximal zulässige Druckkraft
kN
Maximal zulässige Spindeldrehzahl
min
-1
FESTIGKEITSPRÜFUNG
Zulässige Druck- und Zugspannung
N/mm
2
Zulässige Verdrehspannung
N/mm
2
Vorhandene Druck- und Zugspannung
N/mm
2
Vorhandene Verdrehspannung
N/mm
2
Vorhandene Vergleichsspannung
N/mm
2
Sicherheitsfaktor der Vergleichsspannung
Wirkungsgrad, Drehmoment, Antriebsleistung
Zur Berücksichtigung der erforderlichen Leistung für die rotatorische Beschleunigung sollte die ausgewählte Leistung des Antriebs um 30% bis 100% über dem errechneten Wert liegen.
Nicht selbsthemmende Gewindetriebe erzeugen infolge die aufliegende Axiallast ein resultierendes Drehmoment an der Spindel. In diesem Falle sind der Wirkungsgrad und das erforderliche Haltemoment größer.
Selbsthemmende Gewindetriebe erzeugen infolge die aufliegende Axiallast ein Haltemoment an der Spindel. In diesem Fall sind der Wirkungsgrad und das erforderliche Haltemoment kleiner.
UMWANDLUNG VON LÄNGSBEWEGUNG IN DREHBEWEGUNG
Wirkungsgrad
Erforderliches Antriebsdrehmoment
N.m
Erforderliche Antriebsleistung
kW
DREHMOMENT INFOLGE EINER AXIALLAST
Wirkungsgrad
Haltemoment
N.m
Toleranzklassen
Standardmäßig werden die Toleranzklassen vorbelegt, die in den entsprechenden Gewindenormen empfohlen sind. Sie können andere genormte Toleranzklassen auswählen.
GEWINDESPINDEL
Toleranzklasse
Toleranzklasse für Flankendurchmesser
Toleranzklasse für Außendurchmesser
Toleranzklasse für Kerndurchmesser
GEWINDEMUTTER
Toleranzklasse
Toleranzklasse für Flankendurchmesser
Toleranzklasse für Außendurchmesser
Toleranzklasse für Kerndurchmesser
Grundprofil und Durchmesser
In diesem Block werden für das ausgewählte Gewinde die Parameter des Grundprofils und die Gewindedurchmesser dargestellt.
GRUNDPROFIL
Teilung
mm
Steigung
mm
Gewindeprofilwinkel
Gewindeflankenwinkel
Winkel der tragenden Flanke
Winkel der nichttragenden Flanke
Radialspiel
mm
Axialspiel
mm
GEWINDESPINDEL
Gewindebezeichnung
Außendurchmesser
mm
Flankendurchmesser
mm
Kerndurchmesser
mm
GEWINDEMUTTER
Gewindebezeichnung
Außendurchmesser
mm
Außendurchmesser
mm
Flankendurchmesser
mm
Kerndurchmesser
mm
Zusammenfassung
In diesem Block werden die wichtigsten Parameter des Gewindes zusammengefasst.
GRUNDPROFIL
Gewindeprofilwinkel
Gewindeflankenwinkel
Winkel der tragenden Flanke
Winkel der nichttragenden Flanke
Radialspiel
mm
GEWINDESPINDEL
Gewindebezeichnung
Gesamtlänge
mm
Gewindelänge
mm
Werkstoff
Außendurchmesser
mm
Flankendurchmesser
mm
Kerndurchmesser
mm
GEWINDEMUTTER
Gewindebezeichnung
Gewindelänge
mm
Gewünschte äußere Form der Gewindemutter
Gewünschter Außen-Ø der Gewindemutter
mm
Gewünschter Außen-Ø des Flansches
mm
Gewünschte Gesamtlänge der Gewindemutter
mm
Gewünschte Länge des Flansches
mm
Gewünschte Anzahl der Lochkreise
Gewünschter Durchmesser der Lochkreise
mm
Werkstoff
Außendurchmesser
mm
Außendurchmesser
mm
Flankendurchmesser
mm
Kerndurchmesser
mm
Informationen zur Bearbeitung der Spindelenden, Beschichtungen, Wärmebehandlungen, spezielle Anforderungen an das Material etc.
Gewindespindel
Gewindemutter
Ausgewählte Gewindelänge der Mutter
mm
Maximale Drehzahl
min
-1
Maximaler Vorschub
m/min
Gewünschte äußere Form der Gewindemutter
Gewünschter Außen-Ø der Gewindemutter
mm
Gewünschter Außen-Ø des Flansches
mm
Gewünschte Gesamtlänge der Gewindemutter
mm
Gewünschte Länge des Flansches
mm
Gewünschte Anzahl der Lochkreise
Gewünschter Durchmesser der Lochkreise
mm
Informationen zur Bearbeitung der Spindelenden, Beschichtungen, Wärmebehandlungen, spezielle Anforderungen an das Material etc.
Bitte warten sie
Gewindegrößen
Nur empfohlene Nennmaße und Steigungen anzeigen
Gewindegrößen der Sonderfertigung anzeigen
Anzahl geeigneter Gewindegrößen
 
Abbrechen
Passenden Gewinden anzeigen
Bezeichnung
Gewindelänge der Mutter
Sicherheitsfaktor der Flächenpressung
Abbrechen
Auswahl bestätigen
Auslegungstool
OK
Kostenloses Angebot anfordern

PDF herunterladen (ca. 140 KB)
INHALTE ANSPRINGEN
Eingabeparameter Gewindetriebe
Ergebnisanzeige
Gewindegrößen
Parameter der Gewindemutter
Auswahl der Betriebsdrehzahl
Festigkeitsnachweis der Spindel
Wirkungsgrad, Drehmoment
Toleranzklassen
Grundprofil und Durchmesser
Zusammenfassung