Language:
Made in Germany

چرخ‌دنده‌های کرمی

چرخ‌دنده‌های کرمی نیرو‌های بزرگ‌ به عنوان مثال در درایو‌های دوار یا شفت‌ فرمان را انتقال می‌دهند. شرکت ما چرخ‌دنده‌های کرمی تک-آغازی یا چند-آغازی را در ابعاد متریک یا بر اساس شیب چرخش قطری رزوه‌ها به اینچ با پروفیل‌هایی از مدول ۱ تا مدول ۱۰ تولید می‌کند.مدول‌های بزرگ‌تر در صورت درخواست موجود می‌باشند. شما آیتم سفارشیتان را یا به صورت پروفیل پرداخت شده ویا به صورت پروفیل پیش از ماشین‌کاری و آماده‌ برای انجام پرداخت‌های بعدی در یافت خواهید کرد.

چرخ‌دنده‌های کرمی

چرخ‌دنده‌های کرمی در عمل

چرخ‌دنده‌های کرمی هر وقت که دو محور با زاویه‌ای کمتر از ۹۰ درجه همدیگر را قطع کنند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع چرخ‌دنده‌ها برای انتقال حرکت دورانی از محور به چرخ کرمی استفاده می‌شوند. بسیار با اهمیت می‌باشد که دندانه‌های هر دو جزء این سیستم بدون لغزش به هم چفت و بست شوند. چرخ‌دنده‌های کرمی به صورت بی صدا کار کرده و قادر به انتقال لنگر بالایی می‌باشند. چرخ‌دنده‌های پیچی و کرمی به صورت خاص در موارد زیر استفاده می‌شوند:

  • به عنوان چرخ‌دنده انتقال نیرو
  • درایور‌های دوار
  • سیستم‌های فرمان در تکنولوژی نقاله‌ها
  • ماشین‌های معدن‌کاری
  • به عنوان چرخ‌دنده کرمی دوپلکس در سری‌های دستگاه‌های فرز‌کاری و میز‌های روتاری
چرخ‌دنده‌های کرمی

داده‌های چرخ‌دنده‌های کرمی

ابعاد چرخ‌دنده‌های کرمی بر ‌اساس DIN 780 و نقشه‌های اجرایی چرخ‌دنده‌های کرمی و چرخ‌های کرمی ما را در زیر می‌توانید بیابید

نحوه بدست آوردن چرخ‌دنده کرمی سفارشی‌ساز خود

فقط جزئیات طرح خود را با ما در میان بگذارید – این واقعاً تنها چیزی است که ما نیاز داریم! شما می‌توانید تبدیل ایده خود را از طرح به یک محصول واقعی آماده استفاده به ما بسپارید. نقشه فنی و یا طرح مورد نظرتان را با ابعاد مورد نیاز برای ما بفرستید، بقیه کار را ما انجام می‌دهیم.