Language:
Made in Germany

رزوه‌های تیز

ما تولید کننده رزوه‌های تیز ایزوی تک-آغازی و چند-آغازی منطبق بر DIN 13، UNC،UNF و استاندارد ویتورس هستیم. ما همچنین توانایی تولید هر نوع بعد و پروفیل مورد نیاز را دارا هستیم. تیم ما از طراحی راه‌حل صحیحی که مطابق با مشخصات خاص شما باشد خرسند خواهد گشت.

رزوه‌های تیز در عمل

رزوه‌های تیز
‌های وی-شکل | د

پیچ‌های رزوه‌شده مبتنی بر ایزو و بر پایه متریک در لبه‌های بیرونی وی-شکل هستند و دارای قابلیت خود-قفلی بوده و بنابراین نیازی به پیچ دیگری برای قفل شدن ندارند. زاویه فلنج این نوع رزوه ۹۰ درجه است.

رزوه‌های تیز اغلب در پیچ‌های سفت‌کننده برای اتصالات اصتحکاکی مانند موارد زیر استفاده می‌شوند:

  • رزوه‌های بیرونی برای اتصالات درام
  • اتصالات پیچی و روغن‌کاری اتصالات
  • پیچ‌های پین‌ها
  • سفت‌کردن مضاعف قالب‌های آلومینیومی ( پیچ‌های ریز و درشت)
  • اتصالات پیچی با شفت‌های ضد خستگی
  • مهندسی حمل و نقل هوایی

اطلاعات فنی در مورد رزوه‌های تیز

ابعاد اسمی روزه‌های تیز را بر اساس استاندارد‌های DIN 13 و ابعاد بیرونی و درونی رزوه‌ها برای رزوه‌های ویتورس بر اساس استانداردهای DIN 259 را در زیر می‌توانید بیابید: همچنین نمونه‌هایی از نقشه‌های فنی برای رزوه‌های تیز ایزوی مبتنی بر متریک ما موجود است:

نحوه بدست آوردن رزوه تیز سفارشی‌ساز خود

فقط جزئیات طرح خود را با ما در میان بگذارید – این واقعاً تنها چیزی است که ما نیاز داریم! شما می‌توانید تبدیل ایده خود را از طرح به یک محصول واقعی آماده استفاده به ما بسپارید. نقشه فنی و یا طرح مورد نظرتان را با ابعاد مورد نیاز برای ما بفرستید، بقیه کار را ما انجام می‌دهیم.