Language:
Made in Gsermany

پرداخت سطح

ایمن در برابر گذشت زمان

بدون توجه به مواد مصرفی، ویژگی‌های قطعه را اغلب می‌توان با اعمال پوشش مناسب بهبود بخشید. در صورتی که محصول تحت مصرف بالا در مدت زمان زیاد قرار گیرد، این پوشش‌ها می‌باید دارای بهترین کیفیت باشند.

برای ما اهمیت دارد که خلاق و جلوتر از برند‌های موجود در این رشته فعالیت داشته باشیم. زیرا ما با تعدادی از شرکای بسیار با تجربه و دارای کارایی بالا و مهندسین مجرب مکانیک همکاری می‌کنیم. شرکت ما پروسه‌های پرداخت مقابل را برای سطوح ارائه می‌دهد:

محافظت ضد فرسایش

 • آبکاری گالوانیک روی با پوشش سیاه، زرد، زیتونی، آبی
 • آبکاری گالوانیک – روی با فعال‌سازی اپاکسی
 • پوشش با آبکاری روی
 • منگان فسفاته / روی فسفاته
 • آبکاری گالوانیک – زینک، آبکاری نقره، آبکاری نیکل
 • خورندگی و رویینگی
 • آبکاری کروم / سختی
 • مولیکوت
 • زایلان
 • OKS 3400 A
 • تکتیل
 • Wetterwart ZPX
 • آنادایزینگ

محافظت در برابر خوردگی

 • حمام نیترات
 • نیترات گازی
 • پلازمای نیتریدی
 • سخت‌سازی پوشش
 • سخت‌سازی القایی
 • کربن‌نیترید
 • نیترید حمام نمک
با ما تماس بگیرید