Language:
Made in Gsermany

روان‌کننده‌ها

طول عمر بالا، کارایی بهتر

در تکنولوژی‌های لیفتینگ بار‌های سنگین، روان‌کننده مناسب می‌تواند تفاوت عمده‌ای را زمانی که هدف کارایی بدون مشکل دستگاه می‌باشد، ایجاد کند. گزینه‌های متعددی در این زمینه موجود می‌باشد ولی ما از کمک کردن به شما برای یافتن بهترین گزینه خوش‌حال خواهیم شد. شرکت ما با تولید کننده‌های متعددی همکاری دارد و از همکاری با شما برای پیدا کردن بهترین محصول که مناسب پروژه شما باشد، خرسند می‌شود. تا به امروز این روان‌کننده‌ها جزء بهترین‌های بوده‌اند.

برای تکنولوژی‌های لیفتینگ

  • MOLYKOTE Longterm 00 (Dow Corning)
  • Berutox M21 Plus (Klüber Lubrication)
  • OKS 250 White All Round Paste (OKS)
  • M21 Plus (Bechem)
  • Gleitmo 805 / Gleitmo wsp 5040 برای بارهای بسیار سنگین (Fuchs Lubritech GmbH)
  • HTF 940 (DGM-Mineral oils)

برای تکنولوژی‌های مواد غذایی و پزشکی

  • PARALIQ GA 351 (Klüber Lubrication)

برای بلبرینگ‌های غلطان و لغزنده :

  • Klüberplex BE 11-462 (Klüber Lubrication)