Language:
Made in Gsermany

حمل و نقل

حصول اطمینان از ارسال بار‌های با ارزش شما به صورت ایمن

کارایی سیستم حمل و نقل ما تنها مبتنی بر مجموع متر مربع سطح موجود آن نیست. ما دریافتیم که سیستمها نیاز به مدرن شدن، ایمن بودن و منظم بودن، دارند به طوری که در هر مرحله از پروسه در زمان صرفه‌جویی شود. با در نظر گرفتن این امر، در سال ۲۰۱۶ شرکت ما سرمایه‌گذاری‌ای برای احداث انبار بندری بسیار پیشرفته‌ای را به همراه منطقه بارگذاری سرپوشیده انجام داده است. در صورت خواست مشتریانمان ما همچنین می‌توانیم سفارشات مربوط به خارج از کشور را به انواع مختلف سنسور‌ها مجهز کنیم ( مانند سنسور رزوبتی، شک، زاویه شیب).

حمل و نقل
‌ها، رزوه‌ها

شرکت ما با شرکت اونترکر شراکت تجاری برقرار کرده تا منیتورینگ پیوسته بار ارسالی شما بواسطه دستگاه‌های ردیابی GPS صورت پذیرد. در صورتی که بخواهید از این سرویس استفاده کنید اطلاعاتی در مورد تاریخ و زمان ارسال و چگونگی پیشرفت عملیات حمل و نقل به شما ارسال می‌شود. آیا مایل به آگاهی از چگونگی پیشرفت عملیات حمل و نقل به صورت آنی هستید؟ مشکلی وجود ندارد – ما از اینکه به شما نحوه کارکرد سیستم ردیابی GPS را آموزش دهیم خوش‌حال می‌شویم.

ز‌کاری و ماشین‌کار