Language:
Made in Gsermany

آزمایش مواد

برنامه ریزی مهم می‌باشد ولی مهمتر از آن آزمایش است

حتی بهترین برنامه‌ها جایگزین آزمایش و تست کامل نمی‌باشند. شرکت ما تست‌های بسیار دقیق و با تعداد بالا و در لحظه را برای اطمینان از میزان دقیق نیرو و تنش قابل تحمل توسط محصولاتمان انجام می‌دهد. در این مرحله ما از خدمات دیگر مراکز آزمون و متخصصین با تجربه استفاده می‌کنیم. مجموعه کامل از آزمون‌های غیر مخرب و مخرب ما شامل موارد زیر می‌باشد:

آزمایشگاه‌های خارج از شرکت

 • تست کشش
 • آزمون‌های Charpy V-notch برای آر‌تی و برودتی
 • آزمون رانش گسترشی برای مهره‌های مطابق با DIN EN 50135
 • تعین گسترش جانبی و شکست کریستالی
 • آزمون تحمل بار و تنش برای رزوه‌ها
 • آزمون تحمل بار و تنش برای مهره‌ها
 • آزمون سختی ( برینل/راکول) – آزمون کشش
 • آزمون تنش حرارتی
 • آزمون ماکرواچ (خراش ماکرو)
 • تعیین برش مرزدانه و تصویر مرزدانه
 • آزمون خستگی دینامیک
آزمایش مواد
آزمایش‌های غیر مخرب

آزمایش‌های غیر مخرب

 • آزمون ابهام
 • آزمون التراسونیک
 • آزمون ذرات مغناطیسی
 • آزمون نفوذ رنگ
 • بررسی ابعاد قزعه / بازرسی ظاهری
 • تحلیل و آنالیز محصول
 • آزمون سختی (ویکرز / برینل)
 • عمق سختی – EHT
 • آزمون ضربه IK
 • آزمون‌های سازه‌ای شامل برش و وضع ظاهری
 • ترکیب مواد، آنالیز طیفی، MP متالیک